Home

 updated

Febrary 2023

            Links:


         

         Herrsjokraftan

   copyright © 2021  Tina  Sjöberg all rights reseved

     Welcome to Khayal Bengal Cattery

    Wild looking quality bengals

     with a sweet temperament 

     Recularly screended for HCM and health tests done         

  enjoy your visit


   Välkommen till Khayal bengal uppfödning

     Jag satsar på bengaler av hög kvalitet med den vilda 

     looken kombinerat med ett fint socialt temperament.

Regelbundna HCM skanninger och hälsotester

    Hoppas du har ett givande besök på min sida.