Home

 Updated:

 2019 - 09 - 05

Amadeus

            Links:


         

         Herrsjokraftan

   copyright © 2018  Tina Sjöberg

             all rights reseved

              Welcome to Khayal Bengal Cattery

                      Wild looking quality bengals

                          with a sweet temperament                             

                          I hope you enjoy your visit


   Välkommen till Khayal bengal uppfödning

     Jag satsar på bengaler av hög kvalitet med den vilda 

     looken kombinerad med ett fint socialt temperament.

    Hoppas du har en givande rundvandring på min sida.